VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

Šis pirkšanas-pārdošanas līgums nosaka JSC "Eutera" (turpmāk - Pārdevējs) un pircēja (turpmāk - Pircējs) savstarpējās tiesības, pienākumus un atbildību, pērkot preces e-veikalā cepejiem.lv.
 PIRKUMA - PĀRDOŠANAS NOLĪGUMA NOSLĒGŠANA

Pircējs, atlasījis viņam piedāvātās preces, veido pasūtījuma grozu.
Pēc iepirkumu groza izveidošanas Pircējs ievada pasūtījuma noformēšanai nepieciešamos datus (vārds, uzvārds, tālrunis, piegādes adrese utt.).
Līgums tiek uzskatīts par noslēgtu no brīža, kad pircējs noklikšķina uz pogas "APSTIPRINĀT PASŪTĪJUMU".
Pēc pasūtījuma apstiprināšanas Pircējs saņem apstiprinājumu par līguma noslēgšanu.
APMAKSA UN PIEGĀDE

Pircējs apņemas samaksāt par pasūtītajām precēm vienas darba dienas laikā Pārdevēja piedāvātā maksājuma veidā. Ja Pircējs nemaksā cenu noteiktajā termiņā, tiek uzskatīts, ka Pircējs atsakās izpildīt līgumu, tāpēc Pārdevējam ir tiesības apturēt pasūtījuma izpildi.
Pārdevējs apņemas 3 darba dienu laikā * no preču apmaksas dienas piegādāt Lietuvā Pircēja pasūtītās preces uz Lietuvā norādīto adresi.
Par visiem pasūtījumiem, kuru vērtība ir mazāka par 5EUR, ieskaitot PVN, tiek piemērota papildu 2EUR iepakošanas maksa.
Gadījumos, kad Pircējs pēc savas iniciatīvas maina piegādes adresi (pāradresē sūtījumu), Pircējs apņemas apmaksāt visas izmaksas, kas saistītas ar adreses maiņu. Ja piegādes pakalpojums vai pasts šīs izmaksas attiecina uz Pārdevēju, Pircējam tiek izsniegts papildu rēķins, kuru Pircējs apņemas apmaksāt 2 (divu) darba dienu laikā.

 

 

PIRCĒJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

Pircējam ir tiesības iegādāties veikalā saskaņā ar nosacījumiem un kārtību.
Pircējs apņemas samaksāt norunāto cenu noteikumos noteiktajā termiņā un pieņemt pasūtītās preces.
Ja Pircējs sniedz neprecīzus datus, tālruņa numuru vai nepareizu adresi, Pircējs apņemas apmaksāt visas Pārdevējam radušās izmaksas par piegādi vai citas papildu izmaksas (ieskaitot, bet neaprobežojoties ar piegādi, atgriešanu, iesaiņošanu utt.).
Pārdevējs apņemas piegādāt pircējam piegādāto Sūtījumu uz Kurjera adresi. Pircējs apņemas pieņemt sūtījumu vai pilnvarot citu personu pieņemt sūtījumu viņa vietā.
Ja Sūtījumu nevar piegādāt uz adresi, kas norādīta uz Sūtījuma etiķetes, kurjers vai vēstules sūtītājs iesūtnē atstās paziņojumu par Sūtījuma saņemšanu, norādot nenogādāta Sūtījuma glabāšanas adresi un / vai tālruņa numuru, pa kuru Pircējs apņemas vienoties par savākšanas nosacījumiem. Šāds sūtījums tiek glabāts pie Izpildītāja 15 (piecpadsmit) kalendārās dienas.
Ja sūtījums tiek nosūtīts pa Latvijas pasts, ja Izpildītājs neatrod Pircēju mājās, atstājiet rakstisku paziņojumu K 11.
Saņemot paziņojumu, Pircējs apņemas ierasties paziņojumā norādītajā pasta pakalpojumu sniegšanas vietā un izsniedz pasta darbiniekam paziņojumu un personu apliecinošu dokumentu.
Pircējs apņemas savākt Sūtījumu laika posmā, kas nepārsniedz 15 dienas no dienas pēc paziņojuma piegādes.
Sūtījumi tiek nosūtīti uz Pircēja pilsētas autoostu, divas darba dienas bez maksas glabājas stacijas terminālā, svētku dienās un nedēļas nogalēs ir bez maksas. Pircējs apņemas samaksāt maksu EUR 0,29 par katru nākamo dienu, uzglabājot sūtījumu.
Sūtījumus autoostas terminālī var uzglabāt ne ilgāk kā 20 dienas.
Visos gadījumos, neatkarīgi no nosūtīšanas veida, Pārdevējam par Sūtījuma atgriešanu tiek maksāta atgriešanas maksa, kas atbilst Sūtījuma nosūtīšanas cenai.
Pircējam ir tiesības atteikties no pirkuma-pārdošanas līguma ar cepejiem.lv tiešsaistes veikalu, paziņojot par to Pārdevējam pa e-pastu. pa pastu vai tālruni.
Veiksmīga piegāde tiek garantēta tikai tad, ja Pircējs ir pareizi un precīzi norādījis savu kontaktinformāciju. Nepareizas datu piegādes gadījumā un ja piegādes pakalpojumu sniedzējs nespēj piegādāt sūtījumu, sūtījums tiek atgriezts Pārdevējam, un Pircējs apņemas samaksāt pārdevējam sūtīšanu, atgriešanu, iesaiņošanu, ieskaitīšanu Pārdevēja bankas kontā un citas ar to saistītās maksas. uz pasūtījumu un līguma izpildi.

 

 

PIRCĒJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

Pircējam ir tiesības iegādāties veikalā saskaņā ar nosacījumiem un kārtību.
Pircējs apņemas samaksāt norunāto cenu noteikumos noteiktajā termiņā un pieņemt pasūtītās preces.
Ja Pircējs sniedz neprecīzus datus, tālruņa numuru vai nepareizu adresi, Pircējs apņemas apmaksāt visas Pārdevējam radušās izmaksas par piegādi vai citas papildu izmaksas (ieskaitot, bet neaprobežojoties ar piegādi, atgriešanu, iesaiņošanu utt.).
Pircējam ir jāsaņem Sūtījums no Terminal un Omniva bankomāta laikposmā, kas nepārsniedz septiņdesmit divas stundas no Sūtījuma piegādes uz Terminal. Tādi paši nosacījumi attiecas arī uz aizbildnības dienestu.
Pārdevējs apņemas piegādāt pircējam piegādāto Sūtījumu uz Kurjera adresi. Pircējs apņemas pieņemt sūtījumu vai pilnvarot citu personu pieņemt sūtījumu viņa vietā.
Ja Sūtījumu nevar piegādāt uz adresi, kas norādīta uz Sūtījuma etiķetes, kurjers vai vēstules sūtītājs iesūtnē atstās paziņojumu par Sūtījuma saņemšanu, norādot nenogādāta Sūtījuma glabāšanas adresi un / vai tālruņa numuru, pa kuru Pircējs apņemas vienoties par savākšanas nosacījumiem. Šāds sūtījums tiek glabāts pie Izpildītāja 15 (piecpadsmit) kalendārās dienas.
Ja sūtījums tiek nosūtīts pa Lietuvas pastu, ja Izpildītājs neatrod Pircēju mājās, atstājiet rakstisku paziņojumu K 11.
Saņemot paziņojumu, Pircējs apņemas ierasties paziņojumā norādītajā pasta pakalpojumu sniegšanas vietā un izsniedz pasta darbiniekam paziņojumu un personu apliecinošu dokumentu.
Pircējs apņemas savākt Sūtījumu laika posmā, kas nepārsniedz 15 dienas no dienas pēc paziņojuma piegādes.
Sūtījumi tiek nosūtīti uz Pircēja pilsētas autoostu, divas darba dienas bez maksas glabājas stacijas terminālā, svētku dienās un nedēļas nogalēs ir bez maksas. Pircējs apņemas samaksāt maksu EUR 0,29 par katru nākamo dienu, uzglabājot sūtījumu.
Sūtījumus autoostas terminālī var uzglabāt ne ilgāk kā 20 dienas.
Visos gadījumos, neatkarīgi no nosūtīšanas veida, Pārdevējam par Sūtījuma atgriešanu tiek maksāta atgriešanas maksa, kas atbilst Sūtījuma nosūtīšanas cenai.
Pircējam ir tiesības atteikties no pirkuma-pārdošanas līguma ar cepejiem.lv tiešsaistes veikalu, paziņojot par to Pārdevējam pa e-pastu. pa pastu vai tālruni.
Veiksmīga piegāde tiek garantēta tikai tad, ja Pircējs ir pareizi un precīzi norādījis savu kontaktinformāciju. Nepareizas datu piegādes gadījumā un ja piegādes pakalpojumu sniedzējs nespēj piegādāt sūtījumu, sūtījums tiek atgriezts Pārdevējam, un Pircējs apņemas samaksāt pārdevējam sūtīšanu, atgriešanu, iesaiņošanu, ieskaitīšanu Pārdevēja bankas kontā un citas ar to saistītās maksas. uz pasūtījumu un līguma izpildi.

 

AKCIJAS UN DĀVANAS

Akciju laikā, kad tiek saņemta dāvana par noteiktas naudas summas pārsniegšanu iepirkumu grozā, preču atgriešanas gadījumā dāvana arī jāatdod.
Dāvanas un balvas nevar apmainīt pret naudu
NOBEIGUMA NOTEIKUMI

Visi strīdi, kas rodas starp Pircēju un Pārdevēju, tiks atrisināti sarunu ceļā. Ja pusēm neizdodas panākt vienošanos, domstarpības tiek risinātas Lietuvas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā.

 

CEPEJIEM.LV VEIKALU PRIVĀTUMA POLITIKA

I. VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

1. Šī privātuma politika reglamentē e-veikala cepejiem.lv (turpmāk - Pārdevējs) un cepejiem.lv (turpmāk - Klients) klienta personas datu vākšanas, apstrādes un glabāšanas galvenos principus un kārtību. pārvalda JSC Eutera.

2. Klienta personas datu vākšanu, apstrādi un glabāšanu nosaka šī privātuma politika, Lietuvas Republikas likums par personas datu tiesisko aizsardzību un citi tiesību akti.

3. El. Norādot veikalā savus personas datus, Klients piekrīt, ka Pārdevējs tos pārvaldīs un apstrādās šajā privātuma politikā un tiesību aktos paredzētajiem mērķiem, līdzekļiem un procedūrām.

4. Pārdevējs vadās pēc šādiem personas datu apstrādes pamatprincipiem:

4.1. Personas dati tiek vākti noteiktiem un likumīgiem mērķiem.

4.2. Personas dati tiek apstrādāti precīzi un godīgi.

4.3. Personas dati tiek apstrādāti likumīgi, ja:

4.3.1. Klients piekrīt ievērot e-veikala lietošanas noteikumus;

4.3.2. līgums tiek noslēgts vai izpildīts, ja viena no pusēm ir datu subjekts;

4.3.3. Pārdevējam ir pienākums apstrādāt personas datus saskaņā ar likumu;

4.3.4. personas dati tiek apstrādāti Pircēja vai trešās personas, kurai tiek sniegti personas dati, likumīgas intereses dēļ un ja datu subjekta intereses nav svarīgākas.

4.4. Personas dati tiek pastāvīgi atjaunināti.

4.5. Personas datus glabā ne ilgāk, kā tas nepieciešams nolūkiem, kuriem dati tiek apstrādāti.

4.6. Personas datus apstrādā tikai darbinieki, kuriem ir piešķirtas šādas tiesības.

4.7. Visa informācija par apstrādātajiem personas datiem ir konfidenciāla.

4.8. Par personas datu apstrādi noteiktā kārtībā informē Valsts datu aizsardzības inspekciju.

5. Izmantojiet e-pastu. veikala pakalpojumi var:

5.1. visas darbspējīgas fiziskas personas, kas nav jaunākas par 18 gadiem;

5.2. nepilngadīgie vecumā no četrpadsmit līdz astoņpadsmit gadiem tikai ar savu vecāku, adoptētāju vai aizbildņu piekrišanu, izņemot pašnodarbinātības vai stipendijas gadījumus;

5.3. juridiskas personas;

5.4. visu iepriekš minēto personu pilnvaroti pārstāvji;

5.5. Jūsu dati tiek apstrādāti saskaņā ar 2016. gadu 27. aprīlis Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un par šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 / EK (turpmāk "regula") ) - "ADTAĮ"), Lietuvas Republikas Elektronisko sakaru likuma (turpmāk - "ERĮ") un citu tieši piemērojamo tiesību aktu, kas regulē personas datu aizsardzību, noteikumiem, kā arī datu aizsardzības uzraudzības iestāžu instrukcijām ( Lietuvā - Valsts datu aizsardzības inspekcija).

II. PERSONAS DATU VĀKŠANA, APSTRĀDE, Glabāšana

6. Pārdevējs ievēro katra Pircēja tiesības uz privātumu. Pircēja personas dati (vārds, uzvārds, adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese un cita informācija, kas norādīta e-veikala reģistrācijas formā) tiek apkopoti un apstrādāti ar mērķi:

6.1. apstrādāt Pircēja preču pasūtījumus;

6.2. izsniegt finanšu dokumentus (piemēram, rēķinus);

6.3. risināt problēmas, kas saistītas ar preču noformēšanu vai piegādi;

6.4. pildīt citas līgumsaistības;

6.5. tiešā mārketinga nolūkos.

7. Reģistrācijas e-pasts Veikalā jums ir jāsniedz pilnīga un pareiza personiskā informācija.

8. Pārstrādājot un uzglabājot jūsu personas datus, Pārdevējs īsteno organizatoriskus un tehniskus pasākumus, kas nodrošina personas datu aizsardzību pret nejaušu vai nelikumīgu iznīcināšanu, pārveidošanu, izpaušanu, kā arī no jebkuras citas nelikumīgas apstrādes.

9. Pārdevējs statistikas vajadzībām var izmantot datus, kas nav tieši saistīti ar jūsu personu, t. y. dati par iegādātajām precēm. Šāda statistika tiks apkopota un apstrādāta tā, lai novērstu Klienta identitātes vai citu personas datu izpaušanu, kurus varētu izmantot Klienta identificēšanai.

 

AKCIJAS UN DĀVANAS

Akciju laikā, kad tiek saņemta dāvana par noteiktas naudas summas pārsniegšanu iepirkumu grozā, preču atgriešanas gadījumā dāvana arī jāatdod.
Dāvanas un balvas nevar apmainīt pret naudu
NOBEIGUMA NOTEIKUMI

Visi strīdi, kas rodas starp Pircēju un Pārdevēju, tiks atrisināti sarunu ceļā. Ja pusēm neizdodas panākt vienošanos, domstarpības tiek risinātas Lietuvas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā.

 

CEPEJIEM.LV VEIKALU PRIVĀTUMA POLITIKA

I. VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

1. Šī privātuma politika reglamentē e-veikala CEPEJIEM.LV (turpmāk - Pārdevējs) un klienta personas datu vākšanas, apstrādes un glabāšanas galvenos principus un kārtību. pārvalda UAB Eutera.

2. Klienta personas datu vākšanu, apstrādi un glabāšanu nosaka šī privātuma politika, Lietuvas Republikas likums par personas datu tiesisko aizsardzību un citi tiesību akti.

3. El. Norādot veikalā savus personas datus, Klients piekrīt, ka Pārdevējs tos pārvaldīs un apstrādās šajā privātuma politikā un tiesību aktos paredzētajiem mērķiem, līdzekļiem un procedūrām.

4. Pārdevējs vadās pēc šādiem personas datu apstrādes pamatprincipiem:

4.1. Personas dati tiek vākti noteiktiem un likumīgiem mērķiem.

4.2. Personas dati tiek apstrādāti precīzi un godīgi.

4.3. Personas dati tiek apstrādāti likumīgi, ja:

4.3.1. Klients piekrīt ievērot e-veikala lietošanas noteikumus;

4.3.2. līgums tiek noslēgts vai izpildīts, ja viena no pusēm ir datu subjekts;

4.3.3. Pārdevējam ir pienākums apstrādāt personas datus saskaņā ar likumu;

4.3.4. personas dati tiek apstrādāti Pircēja vai trešās personas, kurai tiek sniegti personas dati, likumīgas intereses dēļ un ja datu subjekta intereses nav svarīgākas.

4.4. Personas dati tiek pastāvīgi atjaunināti.

4.5. Personas datus glabā ne ilgāk, kā tas nepieciešams nolūkiem, kuriem dati tiek apstrādāti.

4.6. Personas datus apstrādā tikai darbinieki, kuriem ir piešķirtas šādas tiesības.

4.7. Visa informācija par apstrādātajiem personas datiem ir konfidenciāla.

4.8. Par personas datu apstrādi noteiktā kārtībā informē Valsts datu aizsardzības inspekciju.

5. Izmantojiet e-pastu. veikala pakalpojumi var:

5.1. visas darbspējīgas fiziskas personas, kas nav jaunākas par 18 gadiem;

5.2. nepilngadīgie vecumā no četrpadsmit līdz astoņpadsmit gadiem tikai ar savu vecāku, adoptētāju vai aizbildņu piekrišanu, izņemot pašnodarbinātības vai stipendijas gadījumus;

5.3. juridiskas personas;

5.4. visu iepriekš minēto personu pilnvaroti pārstāvji;

5.5. Jūsu dati tiek apstrādāti saskaņā ar 2016. gadu 27. aprīlis Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un par šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 / EK (turpmāk "regula") ) - "ADTAĮ"), Lietuvas Republikas Elektronisko sakaru likuma (turpmāk - "ERĮ") un citu tieši piemērojamo tiesību aktu, kas regulē personas datu aizsardzību, noteikumiem, kā arī datu aizsardzības uzraudzības iestāžu instrukcijām ( Lietuvā - Valsts datu aizsardzības inspekcija).

II. PERSONAS DATU VĀKŠANA, APSTRĀDE, Glabāšana

6. Pārdevējs ievēro katra Pircēja tiesības uz privātumu. Pircēja personas dati (vārds, uzvārds, adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese un cita informācija, kas norādīta e-veikala reģistrācijas formā) tiek apkopoti un apstrādāti ar mērķi:

6.1. apstrādāt Pircēja preču pasūtījumus;

6.2. izsniegt finanšu dokumentus (piemēram, rēķinus);

6.3. risināt problēmas, kas saistītas ar preču noformēšanu vai piegādi;

6.4. pildīt citas līgumsaistības;

6.5. tiešā mārketinga nolūkos.

7. Reģistrācijas e-pasts Veikalā jums ir jāsniedz pilnīga un pareiza personiskā informācija.

8. Pārstrādājot un uzglabājot jūsu personas datus, Pārdevējs īsteno organizatoriskus un tehniskus pasākumus, kas nodrošina personas datu aizsardzību pret nejaušu vai nelikumīgu iznīcināšanu, pārveidošanu, izpaušanu, kā arī no jebkuras citas nelikumīgas apstrādes.

9. Pārdevējs statistikas vajadzībām var izmantot datus, kas nav tieši saistīti ar jūsu personu, t. y. dati par iegādātajām precēm. Šāda statistika tiks apkopota un apstrādāta tā, lai novērstu Klienta identitātes vai citu personas datu izpaušanu, kurus varētu izmantot Klienta identificēšanai.